Case

Dahl-plateau & composietveneers

Door - 19 July 2015

Dahl-plateau & composietveneers

Een patiënt (57) wordt naar mij verwezen binnen de opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Meneer wenst esthetische verbetering van het boven- en onderfront door middel van een structurele oplossing. Behandelingen in het verleden lijken niet succesvol; frontrestauraties falen op korte termijn. Er blijkt sprake van parafunctie (klemmen/knarsen) met gebitsslijtage, groepsgeleiding (frontcontact bij laterotrusie), een verdiepte beet en uitgroei van het onderfront als gevolg.

Behandeling vindt plaats volgens het Dahl-concept met composiet (el. 13 t/m 23) met cuspidaatgeleiding en composietveneers op element 12 t/m 22 en el. 32 t/m 42. Binnen de opleiding is opbouw van de zijdelingse delen afgekeurd en om die reden niet uitgevoerd. Driemaandelijkse nazorg vindt nu plaats voor controle van uitgroei van de zijdelingse delen.

Beginsituatie: lachlijn; meneer wenst esthetische verbetering van boven- en onderfront.

Beginsituatie: niet-harmonieuze curve boven- en onderfront, composietveneers el. 11 – 22.

Beginsituatie: verdiepte beet, groepsgeleiding aanwezig: m.n. over de centrale en laterale incisieven.

Beginsituatie: lachlijn; onvoldoende dental show bovenfront, overmatige dental show onderfront, bruine verkleuringen aanwezig.

Tussentijdse situatie: composietveneers el. 32 – 42 (Clearfil Photo Bright, Kuraray Dental), opbouw cuspidaten (Clearfil Photo Bright, Kuraray Dental) en Dahl-plateau bovenfront (Clearfil AP-X, Kuraray Dental).

Tussentijdse situatie: beetverhoging 2 mm.

Eindresultaat 1 week na behandeling: composietveneers 12 – 22 (Clearfil Photo Bright, Kuraray Dental). Opbouw el. 13 en 23 zichtbaar.

Eindresultaat 1 week na behandeling: in occlusie, cuspidaatgeleiding aanwezig.

Eindresultaat: lachlijn; harmonieuze curve boven- en onderfront. Patiënt is erg tevreden.