Case

Eerste tandartsen in Nederland gecertificeerd voor het werken met Inman Aligner

Door - 18 October 2018

Eerste tandartsen in Nederland gecertificeerd voor het werken met Inman Aligner

De eerste 25 tandartsen in Nederland zijn gecertificeerd om het Intelligent Alignment System (IAS) te gebruiken. Hoe werkt dit revolutionaire systeem, voor welke patiënten is het geïndiceerd en waarom is het gebruik ervan ook in úw praktijk misschien een welkome optie voor volwassen patiënten met crowding?

Bron: DAED – Deirdre Beekmans

Inman Aligner Course One
Afgelopen zaterdag 22 September is de allereerste officiële Inman Aligner cursus “Level 1 Inman Aligner Course” in Nederland gegeven door Andy Wallace, die hiervoor speciaal uit Londen overkwam. In n februari is het Inman Aligner Systeem door de Dutch Academy of Esthetic Dentistry in Nederland geïntroduceerd. Nuu konden de eerste 25 tandartsen in Nederland via deze cursus hun certificaat halen om het Intelligent Alignment System (IAS) te gaan gebruiken. De dag was georganiseerd in het prachtige hotel Karel V in Utrecht, waar  van half tien ’s ochtends tot half zes in de middag door iedereen hard is gewerkt – met als goede afsluiter aan het einde van de dag een biertje en een bitterbal.

Wanneer indiceer je een Inman Aligner?
In de algemene praktijk is er een grote range aan volwassen patiënten – of zij vroeger nu wel of geen orthodontie gehad hebben- met crowding, die vaak zelfs erger wordt met de jaren. De crowding behandelen door middel van orthodontie zal niet alleen de esthetiek verbeteren, maar  ook de mondhygiëne vereenvoudigen en mogelijke toekomstige problemen met de beet voorkomen. Echter, veel patiënten denken bij orthodontie vaak aan een lange periode met vaste apparatuur in de mond en willen hier liever niet aan beginnen.

Wie heeft er niet een patiënt die het volgende vraagt: “Ik wil graag iets aan de voortanden laten doen, ze rechter laten maken misschien met facings ofzo, maar ik wil geen vaste beugel?”. Waar je als tandarts dan vaak op uit komt is een compromisbehandeling; verdikte tanden om de stand te corrigeren en vaak meer elementen  behandelen dan nodig. Mooi wordt het best wel, maar niet altijd en ideaal is zeker anders. Voor deze patiënten is de Inman Aligner dé oplossing. Vermijd onnodig grote en invasieve restauratieve plannen door het indiceren van een Inman Aligner. In tien tot twaalf weken tijd doet de beugel zijn werk. Indien je daarna de patiënt thuis laat bleken en de incisale slijtagefacetten herstelt met composiet, bereik je minimaal invasief een prachtig resultaat.  Het bijkomend voordeel is dat de patiënt zijn/haar eigen voortanden behoudt. Het onnodig prepareren en behandelen van elementen is hierbij overbodig geworden. Dat is meer de tandheelkunde van de toekomst, denk je niet?

Het Inman Aligner systeem is in 2001 ontwikkeld en sindsdien zijn er meer dan 400.000 casus behandeld.  Het voordeel van de Inman Aligner is dat de beugel nauwelijks zichtbaar en uitneembaar is en dat hij snel werkt. Doordat de bewegingen simpel zijn, wordt het beoogde effect snel bereikt en de patiënt kan de beugel bij belangrijke sociale evenementen uitnemen. Naast de Inman Aligner heeft IAS ook een Clear Smile Aligner systeem, vergelijkbaar met Invisalign dat voor veel tandartsen een bekend systeem is. De Inman Aligner en de Clear Smile Aligner zijn veilig te gebruiken, ook voor de algemeen practicus. Omdat het beide gesloten systemen zijn, kunnen er geen ongewilde standsveranderingen van de tanden optreden en is het voorspelbaar om mee te werken.

Werking van de Inman Aligner en de Clear Smile Aligner
Bij de behandeling met de Inman Aligner is het mogelijk om de laterale en centrale incisieven op te lijnen, indien er een maximale hoeveelheid aan crowding is van 3 mm.  Het aanwezige ruimtegebrek wordt opgelost door middel van IPR (Interproximal Reduction) en PPR (Predictive Proximal Reduction). De Inman Aligner trekt en duwt de tanden als het ware naar de goede plaats. Door het interproximale glazuur te hervormen (PPR) of strippen (IPR) komt er ruimte voor de tanden om weer op één lijn te komen. Hiervoor is een duidelijke leidraad: door IAS wordt aangegeven tussen welke contacten er ruimte moet worden gemaakt, hoevéél ruimte er moet worden gemaakt en hoe breed de elementen na behandeling moeten zijn. Heel voorspelbaar –ook voor een algemeen practicus die niet iedere dag met orthodontie bezig is. Bij het Clear Smile Aligner systeem wordt op vergelijkbare wijze ruimte gemaakt tussen de tanden. De Clear Smile Aligner is voor iets kleinere standsveranderingen (crowding tot 1,5 mm), omdat de beugel minder kracht geeft. Het voordeel van de Clear Smile Aligner is echter dat deze nauwelijks opvalt in de mond en zelfs eenvoudiger te dragen is.

Conclusie
De Inman Aligner en Clear Smile Aligner zijn uitneembare orthodontische, veilige en relatief simpele beugels die ervoor kunnen zorgen dat patiënten met een traject van tien tot twaalf weken hun tanden recht kunnen zetten. Geen invasief restauratief plan. Geen onnodige behandeling aan een gezond element. Geen compromis, maar wel een prachtig resultaat met behoud van eigen tand.

DAED en Inman Aligner
De DAED hoopt dat de eerste 25 enthousiaste en officiële IAS getrainde tandartsen met de cursus een goede basis hebben voor het behandelen van hun eerste patiënt met een Inman Aligner of een Clear Smile Aligner. Tijdens het jaarlijkse DAED congres zal Anoob Maini –cosmetisch tandarts en trainer bij IAS – ook een presentatie geven over het gebruik van orthodontie en de Inman Aligner en Clear Smile Aligner bij de restauratieve en cosmetische behandeling. Het congres vindt dit jaar plaats op 23 en 24 november in Hotel de Ruwenberg te Sint-Michielsgestel. Inschrijven is nog mogelijk via de website www.congresmastersofmasters.nl.