Case

It takes two to tango

Door - 14 September 2021

It takes two to tango

Een eerste klas tandtechnicus maakt het werk van een tandarts. Maakt met hoofdletters. Want een matige preparatie met een heel mooi werkstuk geeft over het algemeen toch een prachtig resultaat. Visa versa geldt dit niet. Onterecht wordt de kwaliteit van het werk toch wel eens toegeschreven aan de tandarts en niet meteen aan de tandtechnicus. Een echte samenwerking is van groot belang voor een mooi resultaat… Bekijk voor het volledige artikel de PDF van het artikel uit de SDU.

Initiele glimlach

Laterale glimlach

Composiet op de 11 en 21 met verkleuringen en weinig oppervlakte structuur

Met een normale belichting zijn de verkleuringen minder zichtbaar

Gepolariseerde opname

Gepolariseerde opname met grijskaart voor kleurbepaling volgens eLAB

Preparatie van de twee centralen

Preparatie centralen laterale opname

Preparatie centralen laterale opname

Spot-etch voor het bevestigen van de tijdelijke voorzieningen

Tijdelijke voorzieningen met Luxatemp Star (DMG) en Luxaflow (DMG)

Oppervlakte structuur facings (Giuseppe Romeo)

Micro-structuur facings (Giuseppe Romeo)

Facings op het model (Giuseppe Romeo)

Natuurlijke structuur van beide facings

Artistieke foto's van de tandtechniek

Zandstralen voorafgaand aan het cementeren van de facings

Rubberdam isolatie

Etsen van de preparaties met fosforzuur

Onbehandelde veldspaat facing

Etsen met hydrofluoride zuur

Na etsen met hydrofluoride zuur

Etsen met fosforzuur om de veldspaat facing schoon te maken

Na ultrasoon reiniging is een goede hechting mogelijk

Applicatie van bonding

Polymerisatie van de facings

Verwijdering van composiet met een 12D

Na het cementeren van de facings

Direct na het cementeren van de facings

Gepolariseerde opname tijdens evaluatie

Opname tijdens evaluatie

Laterale opname van de evaluatie

Glimlach tijdens evaluatie