Case

Frontkronen & een veneer

Door - 13 September 2015

Frontkronen & een veneer

In het klinisch programma Fixed II binnen de opleiding Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen zag ik een patiënte (55) met als wens vervanging van twee frontkronen (11 & 22). Dit omdat zij zich stoorde aan de verkleurde randen en de vorm van de oude kronen. Er is een Digital Smile Design gemaakt en ervoor gekozen de 21 ook mee te nemen in de behandeling.

Vervolgens is er een waxup gemaakt en als mock-up in de mond geplaatst om zo samen met de patiënte tot de juiste vorm van het te maken indirecte werk te komen. Daarna zijn de oude metaal-porseleinen kronen 11 en 22 verwijderd en de preparaties aangepast. De 21 is geprepareerd ten behoeve van een porseleinen veneer (lithiumdisilicaat). De 11 is uitgevoerd in zirconium met opbakporselein en conventioneel geplaatst in verband met verkleuring van de stomp. Voor de 22 is ook voor lithiumdisilicaat gekozen en de 21 en 22 zijn adhesief gecementeerd.

Deze patiënte stoorde zich aan de verkleurde randen en de vorm van kronen 11 en 22.

Er is een DSD gemaakt en op basis daarvan gekozen de 21 ook mee te nemen in de behandeling.

Na de waxup wordt de mock-up in de mond getest.

Het verwijderen van de oude kronen: eerst wordt er een sleuf door het porselein gemaakt van midbuccaal naar incisaal. Deze sleuf wordt daarna uitgebreid.

Nadat de sleuf verdiept en verbreedt is, kan met de Ash 6 (‘platte Ash’) de twee helften van de kroon van elkaar worden gescheiden.

Het distale gedeelte is losgekomen en de kroon kan nu gemakkelijk worden verwijderd.

Preparaties: outline 11 ivm verkleurde stomp subgingivaal gelegd, 21 en 11 op niveau van de sulcus.

Plaatsen van de kronen: 11 zirconium met opbakporselein, gecementeerd met GC Fuji 1. En 21&22 lithiumdisilicaat (IPS e.max Press), onder rubberdam gecementeerd met Ivoclar Vivadent Variolink II.

Begin- en eindsituatie.