Case

Nano-infiltratie bij White Spots

Door - 28 October 2016

Nano-infiltratie bij White Spots

Witte vlekken in het gebit kunnen door patiënten als zeer storend worden ervaren, zeker wanneer ze aanwezig zijn op de voor-tanden. Om de start van een restauratieve cyclus te voorkomen, wordt vaak afgezien van invasieve behandeling met veneers van composiet of porselein. Het betreft immers vaak ‘gezond’ glazuur. Door gebruikte maken van een nano-infiltratietechniek kunnen porositeitenin het glazuur opgevuld worden. Op deze manier wordt non-invasief gewerkt en kunnen de witte vlekken toch behandeld worden, doorgaans met zeer goed en langdurig resultaat.

Casus

Karin (32) wil graag de witte vlekken op haar voortanden laten behandelen (2), het liefst zonder boren. Ik maak eerst foto’s, zodat ik met haar de situ-atie kan bespreken en kan uitleggen wat we precies gaan doen (3 t/m 6). Tevens wil ik weten of Karin bijvoorbeeld eerst nog zou willen bleken. Een dubbel gepolariseerde foto kan dienst doen, doordat hier het kleurverloop beter zichtbaar is (7). Bij esthetisch werk is het overigens altijd verstandig om vooraf foto’s te maken; ik gebruik deze ook ter documentatie en evaluatie van mijn eigen werk.

Witte vlekken springen duidelijk in het zicht.

Ook op de lateralen zijn witte vlekjes zichtbaar.

Een semi-laterale opname geeft goed de oppervlakte structuur van de elementen weer.

Micro-abrasie

Als eerste wordt cofferdam aangelegd (9). Bij Karin is dat iets lastiger, omdat er een spalkje achter de voortanden zit. Een split-dam biedt uitkomst en palatinaal kan de opening afgesloten worden met OpalDam (Ultradent) (10). Vervolgens reinig ik de tanden goed en pas ik micro-abrasie toe met Opalustre (Ultradent) (6,6% HCl) voor 2 keer 60 seconden (11-12). Na de micro-abrasie evalueer ik de situatie (13); ik besluit nogmaals micro-abrasie toe te passen, waarbij ik de Icon Etch (DMG) (15% HCl) met puimsteen gebruik in plaats van Opalustre (14).

Split-dam van de 12 naar de 22. Cofferdamklem op de 15 en 25.

Afdichten van de palatinale opening met OpalDam (Ultradent).

Aanbrengen van Opalustre (Ultradent).

Gebruik van Opalustre voor 2 keer 60 seconden, tussendoor goed spoelen.

Eerste evaluatie na microabrasie met Opalustre.

Micro-abrasie met Icon Etch (DMG) en puimsteen.

Etsen en infiltreren

Na een tweede evaluatie (16) ets ik nog met Icon Etch, in totaal 3 keer 120 seconden (17). Tussen iedere ronde zit eenspoel-, droog- en evaluatiemoment met Icon Dry (DMG) (99% ethanol) voor 30 seconden per keer (18). Wanneer de Icon Dry volledig in de porositeiten trekt en de witte vlekken minder zichtbaar worden, is het moment aangebroken om te gaan infiltreren (19).

Vervolgens wordt gedurende 5 minuten geïnfiltreerd met Icon Infiltrant (DMG)(20). Na de verwijdering van overmaat (met lucht) kan gepolymeriseerd worden (21). Dit proces wordt herhaald door opnieuw Icon Infiltrant aan te brengen en, na een inwerkingstijd van 1 à 2 minuten, uit te harden. Vervolgens breng ik glycerine gel aan en polariseer ik nogmaals, om de zuurstofinhibitielaag zoveel mogelijk te verwijderen (22-23).

Tweede evaluatie na micro-abrasie met Icon Etch en puimsteen.

Etsen met Icon Etch voor 3 keer 120 seconden, tussendoor goed spoelen.

Drogen en evalueren met Icon Dry (DMG), 30 seconden per keer.

Resultaat tijdens de evalautie met Icon Dry. Te zien is dat de Icon Dry in de porositeiten trekt.

Aanbrengen van de Icon Infiltrant en vervolgens 5 minuten actief in laten werken.

Polymerisatie (40 seconden) na het inwerken van het infiltrant.

Verwijderen van de zuurstof inhibitielaag met glycerine gel (K&Y Jelly) en polymerisatie.

Resultaat na de laatste polymerisatiefase en het aanbrengen van glycerine gel.

Polijsten

De laatste fase van de behandeling bestaat uit polijsten. Ik haal vaak eerst met een scaler de overmaat Icon Infiltrant weg, vervolgens start ik het polijsten met een Brownie (Shofu) (25) en daarna met een Greenie (Shofu). Indien nodig kan ook een hardstalen boortje gebruikt worden voordat er met een Brownie gepolijst wordt. Op hoogglans polijsten doe ik met een Flexibuff en Enamelize (Cosmedent) (26).

Polijsten van de elementen met een Brownie (Shofu).

Polijsten van de voortanden met een Flexibuff en Enamelize pasta (Cosmedent).

Evaluatie

De behandeling wordt afgerond met een fotoserie (17-22) die daarna kort wordt besproken met de patiënt. Karin krijgt een selectie van de foto’s ook digitaal toegestuurd. Het resultaat na behandeling is goeden de patiënt is erg tevreden met het resultaat (23-24). Regelmatige evaluatie vindt plaats tijdens de halfjaarlijkse controle.

Resultaat na behandeling.

Witte vlekken zijn verdwenen en daarvoor in de plaats is een mooie incisale translucentie gekomen.

De oppervlakte structuur is slechts minimaal veranderd.

Ook de buccale contour is slechts minimaal gewijzigd.

Close-up van de behandelde centrale incisieven.

Een dubbel gepolariseerde foto, waardoor het kleur verloop van het resultaat beter te beoordelen is.

Nabeschouwing

Non-invasieve behandeling van witte vlekken is goed mogelijk. Het hier-boven beschreven protocol kan houvast bieden tijdens het gebruik van de nano-infiltratie-techniek. Het is een precieze behandeling die tijd een aandacht vraagt van de behandelaar.