Case

Posterior herstel met composiet.

Door - 13 May 2014

Posterior herstel met composiet.

Onderstaande patiënt consulteerde met de vraag om de amalgaamvulling te vervanging door een composietvulling. In verband met de aanwezigheid van een fractuurlijn in de mesio-linguale zijde van de kam is het noodzakelijk om de mesio-linguale knobbel te overkappen.

Beginsituatie met amalgaamvulling.

Afzondering onder cofferdam voor het verwijderen van de amalgaamrestauratie.

Na caviteitspreparatie met diamantboren en Cojet (3M ESPE) zandstralen. Knobbeloverkapping van de mesio-linguale cuspide noodzakelijk gezien kleine fractuurlijn in de mesiale marginale kam.

Selectief etsen van het glazuur met fosforzuur 35% (3M ESPE).

Aanbrengen van de zelfetsende primer (Clearfil SE – Kuraray) en adhesief (Clearfil SE – Kuraray).

Sculpteren van de mesio-linguale kam met Filtek Supreme XTE A3B (3M ESPE), gebruik makend van de LM ARTE Applica (LM instruments) en penseeltjes met composiet primer (GC).

Aanbrengen van de dentinemassa Filtek supreme XTE A3B (3M ESPE) met behulp van de LM ARTE Fissura (LM instruments).

Applicatie van de occlusale composietlayer Filtek supreme XTE A2B-A2E (3M ESPE) met behulp van penseeltjes met composiet primer (GC).

Onmiddellijk na afwerken met greenie en brownie polijstpunten en occlubrush.