Case

Front composiet

Door - 7 January 2015

Front composiet

Deze patiente consulteerde onze praktijk met de vraag een esthetische oplossing te bieden voor de oude, verkleurde composietvullingen die enkele jaren geleden werden geplaatst op haar centrale bovenincisieven. De vullingen werden op een minimaal invasieve manier verwijderd en vervangen door nieuwe composietvullingen.

1. Beginsituatie: verkleurde frontvullingen op tanden 11 en 21.

2. Beginsituatie opnieuw.

3. Afzondering onder rubberdam vooraleer de vullingen verwijderd worden.

4. Afzondering rubberdam close-up foto.

5. Na verwijderen vullingen met diamantboortjes en Cojet (3M ESPE) zandstraling. De palatale glazuurlaag is volledig intact en kan behouden blijven. De buurtanden worden beschermd met Teflon tape.

6. Isolatie met plastieken stripje en wigje. Het glazuur wordt ge√ętst met fosforzuur 35% (3M ESPE). Nadien wordt zelfetsende primer Clearfil SE (Kuraray) en adhesief Clearfil SE bond (Kuraray) aangebracht en gepolymeriseerd.

7. Eerst wordt een laagje composiet filtek A2B-A1B aangebracht waarna een oppervlakkiger glazuur laagje composiet filtek A2E-A1E aangebracht wordt. Deze worden in de juiste vorm gemodelleerd met behulp van penseeltjes van GC en composite primer (GC).

8. Idem voor tand 21.

9. Het finale resultaat onmiddellijk na polijsten met soflex schijfjes, greenies en brownies en occlubrush in combinatie met Prisma gloss (Dentsply) composiet polijstpasta. TERUG NAAR BOVEN

10. Lateraal zicht onmiddellijk na afwerken.

11. Lateraal zicht onmiddellijk na afwerken.

12. Finale resultaat met contrast.

13. Eindfoto close-up contrast onmiddellijk na afwerken.